Et større tag projekt.

Hus udvidet med stor karnap.

Ny garage.

Alsidigt arbejde. Tilskæring af hanebånd.

Nyt Troldtekt loft i svinestald.